Sandnes Havn

Velkommen
PDF Skriv ut E-post

Sandnes havn ligger innerst i Gandsfjorden. Sandnes ligger i hjertet av den ekspansive Jær-regionen, preget av effektive industribedrifter, store handels-foretak og rike jordbruksarealer. Det store industri- og næringsområde på Forus ligger i kort avstand fra havnen.

Vår visjon er at Sandnes havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre tjenester!

 

Fra vårt bildegalleri:

MiljøfyrtårnSandnes havn KF og vårt datterselskap Sandnes havneterminal AS har i 2010 blitt sertifisert som miljøfyrtårn og vi vil benytte anledningen til å orientere om hva dette innebærer.